svenska
Lyssna
MENY

Forskning

Genom de samlingar Världskulturmuseerna förvaltar och vår publika verksamhet öppnas möjligheter inom ett brett forskningsfält. Här kan andra slags forskningsfrågor och metoder genereras än inom akademin och här kan resultaten kommuniceras med publiken i fokus.

Forskning på Världskulturmuseern

Forskarna vid Världskulturmuseerna har sin vetenskapliga bakgrund i ämnen som antropologi, arkeologi, konsthistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria och internationella relationer. Flera av dem har fokus på globala samtidsfrågor. Genom bredden av vetenskapliga inriktningar har vi unika möjligheter att initiera tvärvetenskapliga projekt. Såväl internt som tillsammans med kollegor vid universitet och museer runt om i världen.

Den forskning som bedrivs på Världskulturmuseerna samordnas av myndighetens forskningsråd utifrån vår forskningspolicy och forskningsstrategi. Under perioden 2022–2025 har vi ambitionen att vara ledande i Sverige kring frågor om hotade kulturarv samt repatriering och samverkan med olika intressentgrupper (stakeholders) till de samlingar myndigheten förvaltar.

Förfrågningar om deltagande i forskningsprojekt bereds av forskningsrådet. För att kunna komma ifråga ska forskningsprojekt uppfylla gängse kvalitetskriterier hos de etablerade forskningsfinansiärerna. 

Kontakt

Franziska Bedorf
franziska.bedorf@varldskulturmuseerna.se