svenska
Lyssna
MENY

Genomförda återlämnanden

Föremål

2022 – Sammanlagt 24 föremål förknippade med dansceremonier, till urfolket yaqui i Mexiko
Inventarienummer: 1935.47, 1937.19 mfl
Den 19 februari lämnade mexikanska ambassaden in ett krav till Världskulturmuseerna från Mexikos utrikesdepartement där man anhöll om återlämnande av 24 yaqui-föremål. I maj 2021 bad Världskulturmuseerna Sveriges regering om tillstånd att få återlämna föremålen. I maj 2022 medgav regeringen att föremålen fick överlåtas till urfolket yaqui i Mexiko. Överlämning och ceremoni ägde rum 3 juni 2022 på mexikanska ambassadens residens i Stockholm. 

Läs mer här: Fallet Yaqui

2006 - G’psgolox totempåle till urfolket haisla, Haisla First Nation (Kitamaat Village Council), i Kanada
Inventarienummer: 1929.02.0001

Totempålen byggdes år 1872 till örnklanens hövding G’psgolox ära. Den förvärvades till Etnografiska museet 1929 av konsul Olof Hanson efter förhandlingar med haislafolket och tillstånd från de kanadensiska myndigheterna. Det nya Etnografiska museet på Gärdet invigdes i mars 1980 med en tio meter hög sal specialbyggd för totempålen.

Under 1970- och -80-talen kontaktades Etnografiska museet angående G’psgolox totempåle och ett eventuellt återförande. 1991 inkom ett officiellt krav från haislafolket. Dåvarande kulturminister Birgit Friggebo beslutade i februari 1994 att totempålen skulle överlämnas till Kitamaat Village Council som en gåva. Etnografiska museet utlovades en kanot och en totempålskopia i utbyte. Den nya pålen restes år 2000 utanför museet  och står där än idag. G’psgolox totempåle var kvar i Sverige i flera år i väntan på uppförandet av ett lämpligt museum i Kitamaat.  Den överlämnades officiellt den 14 mars 2006 i en ceremoni framför Etnografiska museet. År 2012 tog hövding Dan Paul beslutet att pålen skulle återgå till naturen. Den befinner sig nu på en gravplats i Kemano, British Columbia, där den ligger och förmultnar.  

Läs mer här: G'psgolox totempåle - Etnografiska museet

Vidare läsning: Björklund, Anders, Hövdingens totempåle: om konsten att utbyta gåvor, Stockholm, Carlsson bokförlag, 2016.

1994 - Del av den pre-columbianska reliefen ”La Amelia Stele” till Guatemala
Inventarienummer: 1991.18.0002

Den mayanska stelen, som reliefen varit en del av, är från 800-talet och var uppförd vid La Amelia, i Guatemala. En stele är en rest och ofta dekorerad sten. Stelens nedre del sågades loss av gravplundrare1965 och smugglades till New York. Reliefen, föreställande en jaguar, köptes av svensken Ernest Erickson och donerades efter hans död till Nationalmuseum i Stockholm.  År 1991 deponerades föremålet vid Etnografiska museet. Efter regeringsbeslut återlämnade Etnografiska museet reliefen till Guatemalas regering 1994. Den finns nu på Museo Nacional de Arqueologia e Etnologia i Guatemala City, tillsammans med stelens övre del.

Mänskliga kvarlevor

2009 - tre kvarlevor till Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Kvarlevorna hade möjligen samlats in 1841 på en världsomsegling med skeppet Caledonia.
Inventarienummer: 0000.00.0652a-c

2004 - ett tjugotal kvarlevor till Australien
Insamlade under Erik Mjöbergs expedition till Västaustralien 1910-1911.
Inventarienummer: 1916.03, 3001.35, 1912.01

1997 - ett halvt kranium från Tasmanien till Tasmanian Aboriginal Centre Inc., Australien
Förvärvat 1908 från Birger Mörner. 
Inventarienummer: 1908.10.0003

1990 - ett tatuerat maorihuvud till Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa Förvärvades på 1830-talet från Carl Johan Ekströmer.
Inventarienummer: 1830.01.0001

Överlåtelser till andra museer i Sverige

2023 - 477 samiska föremål från 33 olika samlingar överläts till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk
Länk till databasen:  https://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/25805926

De aktuella föremålen flyttades från Etnografiska museet som en deposition – ett slags långtidslån – i samband med att Ájtte museum öppnades i slutet av 1980-talet. År 2020 lyfte Ájtte frågan om att få överta dem, och den 2 februari 2023 överfördes äganderätten.
Pressmeddelande: Världskulturmuseerna överlåter samisk samling till Ájtte museum | Världskulturmuseerna (mynewsdesk.com)

Återlämnanden som delvis hanterats av Världskulturmuseerna

2022 Mykensk guldring från Grekland, deposition från Nobelstiftelsen
Inventarienummer: BEK 1955.03

Guldringen ingick i Nobelpristagaren Georg von Békésys samling som vid hans död donerades till Nobelstiftelsen. Föremål från samlingen deponerades vid olika museer i Stockholm och denna ring hamnade på Medelhavsmuseet. Den är en mykensk sigillring av guld som hittats vid en utgrävning på Rhodos på 1920-talet och införlivats i samlingen vid  The Archaeological Museum of Rhodes på Rhodos. Ringen stals därifrån under andra världskriget. Världskulturmuseerna bistod Greklands ambassad i arbetet med att utreda föremålets proveniens och föra en dialog med Nobelstiftelsen inför ett återlämnande, som ägde rum 19 maj 2022 i Nobelstiftelsens lokal på Sturegatan i Stockholm.

2014-2021 Textilier från Paracas, Peru, deposition från Göteborgs stad
Den så kallade Göteborgssamlingen.
Länk till databasen: Carlotta - Händelse (smvk.se)

Föremålen ägdes av Göteborgs stad men förvaltades av Världskulturmuseerna. År 2008 begärde Peru återlämnande av 89 Paracastextilier som olagligt förts ut ur landet på 1930-talet.  Under 2014 påbörjades återförandet av föremålen i omgångar via Världskulturmuseet. De sista textilierna överfördes till Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia och kulturministeriet i Peru år 2021.

Lyssna på avsnittet av Världskulturmuseets pod Inside The Box om Paracas-textilierna