svenska
Lyssna
MENY

VÄRLDSKULTURMUSEERNA FÅR ÅTERLÄMNA BENINFÖREMÅL TILL NIGERIA 

Statens museer för världskultur fick 16 november 2023 regeringens medgivande att återlämna 39 föremål som har sitt ursprung hos edofolket och kungadömet Benin i Nigeria. Dessa kulturföremål kan knytas till den plundring av Benin City som genomfördes år 1897 under den så kallade brittiska straffexpeditionen till staden. Nu påbörjar Statens museer för världskultur en dialog med myndigheterna i Nigeria kring de praktikaliteter som ett återlämnande innebär.

En bild på ett bronshuvud

De aktuella föremålen förvärvades mellan 1898 och 1908 av dåvarande Etnografiska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, via svenska och tyska mecenater och den internationella konstmarknaden. Statens museer för världskultur har utrett proveniensen och förutsättningarna för återlämnande av de föremål från edofolket som myndigheten förvaltar.

Myndighetens utredning, tillsammans med den kunskap som byggts upp under många års deltagande i det internationella samarbetet Benin Dialogue Group, visade att det finns starka etiska skäl till ett återlämnande av de 39 föremålen. Det handlar bland annat om plundringens våldsamma natur, den kulturella och religiösa betydelsen av föremålen i dagens Nigeria och den långvariga nigerianska kampen för att återfå föremålen.

Återlämnandeärendet har initierats av Statens museer för världskultur mot bakgrund av att den nigerianska myndigheten National Commission of Museums and Monuments tydligt signalerat att man välkomnar återlämnande av samtliga föremål från ovan nämna plundring. Totalt rör det sig om någonstans mellan 5 000 och 10 000 kulturföremål, som idag finns spridda över världen.

Statens museer för världskultur hemställde 22 februari 2023 om regeringens medgivande att få återlämna 39 föremål som 1897 plundrades från kungadömet Benin, till den federala myndigheten National Commission of Museums and Monuments (NCMM) i Nigeria. NCMM har det officiella ansvaret för Nigerias kulturarv och kontakter rörande återlämnande av kulturarv till och inom landet, som exempelvis till det kungliga hovet i Benin City.

35 föremål från edofolket går än så länge att se i utställningen Vem tillhör föremålen? Konstskatter från kungariket Benin på Etnografiska museet i Stockholm. De är gjutna i kopparlegering, skulpterade i elfenben och snidade i trä.