svenska
Lyssna
MENY

Museernas samlingar

Världskulturmuseerna förvaltar närmare 500 000 föremål från hela världen, en miljon bilder, 200 000 böcker och tidskrifter samt 500 hyllmeter arkivmaterial. Samlingarna är utgångspunkt för många av våra utställningar och används också för att skapa profilstarka miljöer på respektive museum. I vissa fall förvaras samlingarna i direkt anslutning till museerna, men vi har också ett antal externa magasin som går att besöka efter överenskommelse.

Tolkningen av föremålens historia skapas oftast av andra än de som först gjorde och använde dem. Samlare, konservatorer, forskare, utställare och pedagoger tar sig an föremål och ger dem nya sammanhang. En sköld från nordvästra Kenya, tidigare upphängd på väggen i en engelsk officers hem, kan berätta mycket om kolonial erövringspolitik samtidigt som den i ett annat perspektiv kan användas för att illustrera relationer mellan män och kvinnor bland massajerna. Därför blir föremålens historia också en del av samlarnas och museernas historia.

FÖREMÅLEN SOM KULTURBÄRARE

Många föremål som vi förvaltar är aktiva minnesbärare och viktiga uttryck för identitet, inte bara för enskilda personer utan för hela grupper av människor. Inte sällan handlar det om grupper som på grund av sitt ursprung särbehandlas av regeringar i de länder där de lever. På grund av föremålens laddning kommer det ibland krav på återförande till de grupper eller länder varifrån de kommer. I sådana fall är Världskulturmuseerna alltid öppna för att inleda en dialog med utgångspunkt i vårt professionella uppdrag. Genom åren har vi återfört en del föremål till olika grupper och länder, men hävdar också ansvaret att bevara och visa de samlingar vi förvaltar för så många människor som möjligt. Föremålen har visserligen sina geografiska ursprung i samhällen jorden runt, men berättar inte bara om livet i t ex Australien, Kina eller Kanada, utan också om hur vi förhåller oss till varandra i världen – genom historien och idag.
Visst har vi rätt och ansvar att förvalta, tolka och göra tillgängliga föremål från andra håll i världen. Världskulturmuseernas budskap är att kultur och identitet är något vi hela tiden skapar och förändrar. I den rotlösheten är vi alla lika.

KONTAKT:

collections@varldskulturmuseerna.se