svenska
Lyssna
MENY

Arkiv

I Världskulturmuseernas arkiv går det att följa museernas historia och föremålens väg till samlingarna, men också de människor som förde dem dit. Arkivet är en plats fylld av svunna äventyr och spännande levnadsöden. Här finns bland annat dagböcker från expeditioner, foton, äldre och nyare korrespondens, dokumentation av föremål och utställningar.

Arkiven på Världskulturmuseerna är en oväntad guldgruva. De har uppkommit inom ramen för museernas egen verksamhet, eller tagits emot som donationer och gåvor. Arkiven innehåller information som är viktig för att förstå föremålssamlingarnas uppkomst och historia. Här finns bland annat dagböcker från expeditioner, foton, äldre och nyare korrespondens, dokumentation av föremål och utställningar.

I arkiven går det att följa museernas historia och föremålens väg till samlingarna, men också de människor som förde dem dit. Arkivet är en plats fylld av svunna äventyr och spännande levnadsöden.

Arkiven tar emot besök på förfrågan. Om du vill besöka oss eller har frågor om arkiven kontakta arkiv@varldskulturmuseerna.se

Världskulturmuseets arkiv innehåller bland annat fältdagböcker, manuskript och foton från olika resor som museet och dess föregångare varit delaktiga i. Här finns korrespondens, material från tidigare utställningar samt ett klipparkiv. I arkivet finns möjlighet att studera antropologins och arkeologins historia sedan början av 1900-talet.

Medelhavsmuseets arkiv dokumenterar de svenska utgrävningar och expeditioner i Medelhavsområdet, som var upprinnelsen till museets nuvarande samlingar. Till exempel finns här arkivmaterial från den stora Cypernexpeditionen 1927-1931, men även information rörande de egyptiska och grekisk-romerska samlingarna på museet.

I Östasiatiska museets arkiv finns förutom dokumentationen av museets verksamhet sedan starten 1963, även äldre handlingar som berör föremålens bakgrundshistoria, insamlande och på vilket sätt de hamnade i museets samlingar.

I flera enskilda arkiv finns material som på olika sätt är relevant för museets geografiska områden och ämnesinriktning, exempelvis forskningsresor och dokumentationer i Kina och Japan.

Etnografiska museets arkiv är grunden för att förstå såväl museets samlingar som museets roll i historien. Här finns bland annat förteckningar över samlingarna, dokumentation och foton av föremål samt korrespondens. En stor del av arkivalierna är direkt knutna till föremålen och dess historia.

Här finns också intressant material från såväl medarbetare vid museet som externa forskare som bedrivit fältstudier i olika delar av världen.