svenska
Lyssna
MENY

Hållbarhet

Världskulturmuseerna arbetar aktivt med att utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet inom organisationen. Begreppet hållbarhet används i en definition som omfattar såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet. Samtliga delar ska genomsyra hela verksamheten både genom myndighetens strategiska administrativa beslut, och i utförandet av den publika verksamheten. Arbetet utgår i hög grad från de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030 med de 17 tillhörande globala hållbarhetsmålen. Du kan läsa mer om miljökvalitetsmålen hos Naturvårdsverket och om Agenda 2030 och de globala målen på www.globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram UNDP.

FNs globala mål

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Världskulturmuseernas verksamhet. Det når våra besökare bland annat genom utställningsprojekt och programpunkter, men vi har också ett aktivt arbete bakom kulisserna med att utvärdera och ständigt förbättra det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet i våra inköp och upphandlingar, verksamhetens drift och energianvändning, hur vi reser och transporterar material och föremål och hur vi hanterar vårt avfall. Här kan du läsa vår hållbarhetspolicy (PDF-dokument).

Vid frågor om myndighetens hållbarhetsarbete kontaktas Fredrik Toll, fredrik.toll@varldskulturmuseerna.se eller Sofie Öberg Magnusson, sofie.oberg@varldskulturmuseerna.se

 

Bikupor

En mindre, men viktig del av Världskulturmuseernas hållbarhetsarbete, är de bikupor som i dag finns på Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm som bidrar till det globala målet nr 15 om ekosystem och biologisk mångfald. Bin är en av de insektsslag som pollinerar blommor och växter. Ungefär en tredjedel av den frukt och grönsaker vi äter har pollinerats av bin och humlor.

Tambin producerar också honung som skördas från bikuporna på hösten. En del av honungen lämnas kvar till bina tillsammans med ett vinterfoder så de har mat under vintern. Den honung som Världskulturmuseerna får från bikupan har producerats genom binas arbete i området och finns att köpa i våra museibutiker.

Våra bikupor kommer ifrån Biman och sköts av lokala biodlare.