svenska
Lyssna
MENY

Kungariket Benin och den Europeiska koloniseringen av Afrika

I Västafrika växte under 1000-talet e.v.t. ett antal stadsstater fram. En av dessa var Benin City (en stad i dagens Nigeria) som från 1200-talet och framåt utvecklades till ett starkt rike med livaktig handel – kungariket Benin. 

Under 1800-talet skedde en politisk och ekonomisk nedgång och splittring i landet. I och med de europeiska kolonialmakternas allt aggressivare politik och uppdelning av Afrika kom Benin att falla inom Storbritanniens intresseområde. Efter en konflikt övertogs och koloniserades området 1897 och blev då en del av den framväxande brittiska kolonin Nigeria.  

Landet fick sin självständighet 1960 och Beninrikets och Edofolket traditioner och kultur lever idag kvar som ett av många liknande hövdingadömen [traditionella kungariken] inom statens gränser. 

På Etnografiska museet i Stockholm berättar minneshuvuden, altarföremål och regalier i koppar, brons och elfenben om kungariket Benin, dess kultur och historia, samt den europeiska koloniseringen av Afrika.  

* Obs! Kungariket Benin ska inte förväxlas med dagens stat och nation Benin, ett land som ligger väster om Nigeria. Dagens moderna stat Benin kallades under äldre tid för Dahomey och hade månghundraåriga kontakter, handelsmässiga som konfliktfyllda, med kungariket Benin.  

Mer om föremålet och hur det kom till museet 

Föremålsinformation i databasen Carlotta
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1238907  

"Vem tillhör föremålen?”  

Efter att brittiska trupper år 1897 plundrade palatset i Benin City fördes flera tusen rituella och historiska föremål ur riket. Konstföremålen från plundringen såldes på marknaden för att täcka kostnaden för straffexpeditionen och köptes av museer och privatpersoner i Europa och Nordamerika. 

En av dessa var Hans Meyer (1858-1929), tysk geograf och professor. 1907 skänkte han 614 föremål från olika delar av världen till Etnografiska museet. I gengäld fick han Nordstjärneorden från det svenska hovet. Etnografiska museets Beninsamling kommer till största delen från denna donation men består även av donationer från andra personer. Liknande samlingar finns på andra museer i andra delar av Europa och Nordamerika.  

Idag är det många som menar att dessa ska återlämnas. Både kungariket Benin och staten Nigeria arbetar aktivt för ett återförande (repatriering). På samma sätt som Nigeria kämpar ursprungs-befolkningar och befolkningar i tidigare koloniserade länder över hela världen för att få tillbaka sina kulturföremål som stals under kolonialtiden. Museer i Europa och Nordamerika har tidigare avvisat kraven med hänvisning till att plundringen inte stred mot den tidens internationella lagstiftning (Haagkonventionen) och att föremålen bäst gagnar mänskligheten (och kommer flest till godo) på museer i västvärlden.

Kritiker mot denna hållning har sagt att långt ifrån hela världen har tillgång till museer i t.ex. Europa. De som argumenterar för repatriering av kulturföremål menar också att det skulle bidra till att sona européernas övergrepp under kolonialtiden och för framtiden skapa nya etiska och respektfulla relationer mellan de länder som koloniserade och de som koloniserades.  

Idag förs denna komplexa diskussion på ett aktivt sätt över hela musei- och konstvärlden. Världskulturmuseerna och Etnografiska museet följer diskussionen på nära håll och håller i samarbete med andra institutioner på att utarbeta framtida riktlinjer kring dessa ärenden. 

Uppdatering 22/2 2023: Världskulturmuseerna har nu lämnat in en förfrågan om återlämning av Beninföremål till Nigeria. Läs mer här.

För lärare - Lärarhandledning

För besökare/elever - Frågeställningar, övningar och begreppslista.

Vad hände sedan? / Länk till andra avsnitt/föremål/film 

Efter att Storbritannien år 1897 erövrat kungariket Benin och införlivat det i kolonin Nigeria tog de europeiska kolonialmakterna kontrollen över i stort sett hela den afrikanska kontinenten.

Under de första decennierna av 1900-talet ökade spänningarna och stormaktsambitionerna mellan flera av dem, vilket till slut ledde till det första världskrigets utbrott år 1914. I östra Asien visade ett annat land liknande ambitioner vilket ledde till att det drogs in i flera konflikter, däribland det Andra världskriget: Japanska imperiet och världskrigens era.

Vill du veta mer?  

Läs: Plankensteiner, Barbara, Benin. Kings and rituals. Court Arts from Nigeria (2007)