svenska
Lyssna
MENY

Skola & Lärande Online

Upptäck Världskulturmuseerna med din skolklass utan att lämna klassrummet! Vi jobbar aktivt med att utveckla digitala program och lärresurser och här hittar du det material vi erbjuder i dag.

Här kan du hitta våra digitala lärresurser. Allt är fritt att använda utan kostnader. 

Vissa digitala utställningar hittar du även ovan i menyn under "Utställningar & Föremål". Podcast och videofilmer hittas via "Video & Podcast" (för äldre) och "Barn & Familj" (för yngre). 

SKOLPROGRAM ONLINE MED MUSEIPEDAGOG

I ett skolprogram online möter du en museipedagog via Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. I samband med bokning återkopplar museets pedagog kring vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

Digitala lärresurser

Material för lektionsundervisning och självstudier