svenska
Lyssna
MENY

Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities

Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities (BMFEA) startades 1929 som en vetenskaplig tidskrift av den dåvarande museichefen Johan Gunnar Andersson, professor i Östasiens arkeologi.

BMFEA 82

The Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities (BMFEA) startades 1929 som en vetenskaplig tidskrift av den dåvarande museichefen Johan Gunnar Andersson, professor i Östasiens arkeologi.

BMFEA publicerar artiklar av forskare världen över på engelska (och undantagsvis på franska eller tyska) om alla aspekter av förhistoriska, forntida och klassiska Östasien och angränsande regioner, inklusive arkeologi, konst och arkitektur; historia och filosofi; litteratur och lingvistik; och relaterade forskningsfält.

BULLETIN OF THE MUSEUM OF EASTERN ANTIQUITIES 82

Statens museer för världskultur ger nu ut Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities nummer 82: 100th Anniversary of the Discovery of the Yangshao Culture by Johan Gunnar Andersson (1874–1960)

2021 är det hundra år sedan Johan Gunnar Andersson och hans kinesiska kollegor grävde ut en neolitisk bosättning i en liten by som heter Yangshao i Henan -provinsen. Utgrävningen markerar början på arkeologiskt fältarbete i Kina, vetenskaplig kommunikation över Eurasien inom arkeologi och skapandet av en offentlig institution för förvaltning och visning av östasiatiskt materiell och visuell kultur i Sverige: Östasiatiska museet i Stockholm, nu en del av Statens museer för världskultur. För att fira hundraårsjubileet av upptäckten av Yangshao -kulturen publicerar vi en jubileumsvolym av bulletinen. Du kan ladda ner ett abstrakt på kinesiska och engelska här.

Köp boken här

För beställningar utanför Sverige, skicka ett e-postmeddelande till Biblioteket@ostasiatiskamuseet.se.

Pris: 425 SEK (svenska kronor)

Digital version

BMFEA 82 finns att ladda ner gratis som PDF här:

BMFEA 82 (PDF)

Detta är en Open Access artikel, distribuerad genom Creative Common Attribution Licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), som tillåter obegränsad återanvändning, distribution och reproduktion i valfritt media, under förutsättning att originaltexten är korrekt citerad.

BMFEA 81 Asia and Scandinavia – New perspectives on the Early Medieval Silk Roads

Att resenärer, materiell kultur och innovationer har rört sig över Eurasien längs ett nätverk av vägar och stigar genom historien syns i det arkeologiska materialet. Sedan 1800-talet kallas dessa historiska nätverk ibland för sidenvägarna, en term med en egen historia som är värd att utforska, liksom frågan om vilka investeringar som behövdes innan en resenär kunde ge sig ut längs dessa vägar. Detta är teman i Bulletin of the Museum of the Far Eastern Antiquities nummer 81, 2020 - lyssna på några av författarna här:

Du kan ladda ner Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities vol 81 HÄR (PDF). 

Detta är en Open Access artikel, distribuerad genom Creative Common Attribution Licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), som tillåter obegränsad återanvändning, distribution och reproduktion i valfritt media, under förutsättning att originaltexten är korrekt citerad.

EDITORIAL INFORMATION

Bidrag som seriöst knyter an till samtida kritiskt tänkande inom humaniora och samhällsvetenskaperna är särskilt välkomna.

Alla bidrag granskas av kollegor (peer-review) i en dubbelt anonym process. BMFEA Editorial Advisory Board består huvudsakligen av forskare baserade på europeiska centra för forskning om Asien.

Redaktören för BMFEA är Helga Jansse, intendent, Östasiatiska museet, Stockholm (Statens museer för världskultur)

E-mail: bmfea@ostasiatiskamuseet.se

Tidigare volymer

BMFEA vol. 77 finns att ladda ned och läsa här: BULLETIN OF THE MUSEUM OF EASTERN ANTIQUITIES 77 (PDF).

BMFEA vol.76 finns att ladda ned och läsa här: BULLETIN OF THE MUSEUM OF EASTERN ANTIQUITIES 76 (PDF).

BMFEA Volym 1-75 finns nu tillgängliga på Internet Archive.
Volymerna har digitaliserats i ett samarbete med Google och amerikanska universitet. På grund av digitaliseringsprocessen kan vissa sidor saknas.

BMFEA Volym 1-75

KÖP

För frågor om senaste och tidigare nummer kan du använda e-postadress: Biblioteket@ostasiatiskamuseet.se eller skriva till oss på adressen

The Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities

Box 16381, SE-103 27 Stockholm, Sweden

För köp inom Sverige se vår webbshop

För köp utanför Sverige: Lägg din beställning via postbrev eller e-post. Betalning mot faktura. Fakturan skickas tillsammans med böckerna.

Skicka inte checkar.