svenska
Lyssna
MENY

Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities

Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities (BMFEA) startades 1929 som en vetenskaplig tidskrift av den dåvarande museichefen Johan Gunnar Andersson, professor i Östasiens arkeologi.

BMFEA 82

The Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities (BMFEA) startades 1929 som en vetenskaplig tidskrift av den dåvarande museichefen Johan Gunnar Andersson, professor i Östasiens arkeologi.

BMFEA publicerar artiklar av forskare världen över på engelska (och undantagsvis på franska eller tyska) om alla aspekter av förhistoriska, forntida och klassiska Östasien och angränsande regioner, inklusive arkeologi, konst och arkitektur; historia och filosofi; litteratur och lingvistik; och relaterade forskningsfält.

BULLETIN OF THE MUSEUM OF EASTERN ANTIQUITIES 82

Statens museer för världskultur ger nu ut Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities nummer 82: 100th Anniversary of the Discovery of the Yangshao Culture by Johan Gunnar Andersson (1874–1960)

2021 är det hundra år sedan Johan Gunnar Andersson och hans kinesiska kollegor grävde ut en neolitisk bosättning i en liten by som heter Yangshao i Henan -provinsen. Utgrävningen markerar början på arkeologiskt fältarbete i Kina, vetenskaplig kommunikation över Eurasien inom arkeologi och skapandet av en offentlig institution för förvaltning och visning av östasiatiskt materiell och visuell kultur i Sverige: Östasiatiska museet i Stockholm, nu en del av Statens museer för världskultur. För att fira hundraårsjubileet av upptäckten av Yangshao -kulturen publicerar vi en jubileumsvolym av bulletinen. Du kan ladda ner ett abstrakt på kinesiska och engelska här.

Köp boken här

För beställningar utanför Sverige, skicka ett e-postmeddelande till Biblioteket@ostasiatiskamuseet.se.

Pris: 425 SEK (svenska kronor)

Digital version

BMFEA 82 finns att ladda ner gratis som PDF här:

BMFEA 82 (PDF)

Detta är en Open Access artikel, distribuerad genom Creative Common Attribution Licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), som tillåter obegränsad återanvändning, distribution och reproduktion i valfritt media, under förutsättning att originaltexten är korrekt citerad.

BMFEA 81 Asia and Scandinavia – New perspectives on the Early Medieval Silk Roads

Att resenärer, materiell kultur och innovationer har rört sig över Eurasien längs ett nätverk av vägar och stigar genom historien syns i det arkeologiska materialet. Sedan 1800-talet kallas dessa historiska nätverk ibland för sidenvägarna, en term med en egen historia som är värd att utforska, liksom frågan om vilka investeringar som behövdes innan en resenär kunde ge sig ut längs dessa vägar. Detta är teman i Bulletin of the Museum of the Far Eastern Antiquities nummer 81, 2020 - lyssna på några av författarna här:

Du kan ladda ner Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities vol 81 HÄR (PDF). 

Detta är en Open Access artikel, distribuerad genom Creative Common Attribution Licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), som tillåter obegränsad återanvändning, distribution och reproduktion i valfritt media, under förutsättning att originaltexten är korrekt citerad.

EDITORIAL INFORMATION

Bidrag som seriöst knyter an till samtida kritiskt tänkande inom humaniora och samhällsvetenskaperna är särskilt välkomna.

Alla bidrag granskas av kollegor (peer-review) i en dubbelt anonym process. BMFEA Editorial Advisory Board består huvudsakligen av forskare baserade på europeiska centra för forskning om Asien.

Redaktören för BMFEA är Eva Myrdal, senior forskare, Östasiatiska museet, Stockholm (Statens museer för världskultur)

E-mail: bmfea@ostasiatiskamuseet.se


PUBLICERING NYHETER

BMFEA Volym 1-75 finns nu tillgängliga på Internet Archive.
Volymerna har digitaliserats i ett samarbete med Google och amerikanska universitet. På grund av digitaliseringsprocessen kan vissa sidor saknas.

 

BMFEA 82:  100th Anniversary of the Discovery of the Yangshao Culture by Johan Gunnar Andersson (1874–1960) is to be published November 2021, and contains the following articles:

EVA MYRDAL. Editor’s Preface: 100th Anniversary of the Discovery of the Yangshao Culture by Johan Gunnar Andersson (1874–1960)

JAN ROMGARD. From Geosciences to Prehistory: J.G. Andersson’s Researches in China 1914–1924

CHEN YANTANG AND CHEN XI. From Sima Qian to Johan Gunnar Andersson: The Internal Logic and External Drive of the Birth of Chinese Archaeology

ROWAN FLAD ET AL. Preliminary Site Prospection Along the Tao River 2011–2013: Testing the Chinese Register of Archaeological Sites

JADA KO. Remembering Qijiaping, Forgetting Qijiaping: Archaeological Experience as Shared Heritage

CHENGHAO WEN. Huangniangniangtai: A Qijia Gateway Community in the Hexi Corridor

GUO ZHIWEI ET AL. New Archaeological Discoveries at the Majiayao Site in Lintao County, Gansu Province

ANKE HEIN ET AL. Investigating Prehistoric Pottery from the Gansu–Qinghai Region (Northwest China): from Andersson’s First Excavations to Contemporary Research

OLE STILBORG AND ANKE HEIN. A Tale of Two Wares: An Unusual Type of Late Neolithic Vessels from Gansu Province, China

JENNIFER KEUTE ET AL. Insights into Ceramic Use in Prehistoric Northwest China Obtained from

Residue Analysis: A Pilot Study on the Andersson Collection at the Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm

LIMIN HUAN. Rethinking Provenance Studies of Painted Neolithic Pottery from Western China

 

BMFEA 81: Asia and Scandinavia – New perspectives on the Early Medieval Silk Roads was published in December 2020, and contains the following articles:

EVA MYRDAL. Editor’s Preface. Asia and Scandinavia: New perspectives on the Early Medieval Silk Roads

SUSAN WHITFIELD. The Expanding Silk Road: UNESCO and BRI

CHARLOTTE HEDENSTIERNA-JONSON. With Asia as neighbour: Archaeological evidence of contacts between Scandinavia and Central Asia in the Viking Age and the Tang Dynasty

EVA ANDERSSON STRAND. Travelling with textiles: Production, consumption, and trade in the Viking Age

TONG TAO. Ancient Silks from Western Tibet

ANNIKA LARSSON. Asian Silk in Scandinavian Viking Age Graves: Based on the boat- and chamber graves in the Eastern Mälar Valley

GUO WU. An overview of ancient amber artefacts excavated in China

JANKEN MYRDAL. Transmission of technology along the Silk Road: Theoretical reflections and three examples.

BMFEA 81 is available for download HERE (PDF)

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

KÖPINFORMATION

Observera att en lista över alla artiklar, nummer och särtryck sedan 1929 finns här (PDF). Ordinarie pris är 425 SEK per nummer plus frakt, lägre moms för kunder utanför Europeiska unionen. Äldre utgåvor i lager är billigare. Priser anges för varje nummer och särtryck som finns tillgängligt. Listan innehåller också ett antal nytryck av Bernhard Karlgrens böcker.

KÖP

För frågor om senaste och tidigare nummer kan du använda e-postadress: Biblioteket@ostasiatiskamuseet.se eller skriva till oss på adressen

The Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities

Box 16381, SE-103 27 Stockholm, Sweden

 

För köp inom Sverige se vår webbshop

För köp utanför Sverige: Lägg din beställning via postbrev eller e-post. Betalning mot faktura. Fakturan skickas tillsammans med böckerna.

Skicka inte checkar.