svenska
Lyssna
MENY

Avslutade forskningsprojekt

Här finner du avslutade forskningsprojekt på Statens museer för världskultur.

Kunskapsuppbyggnad av Missionskyrkans bildsamling från Östturkestan

östturkestan-predikan-missionär.jpg

Under hösten 2022 till våren 2023 arbetade språkforskaren Patrick Hällzon med Missionskyrkans bildsamling från Östturkestan. Viktiga begrepp, sökord, källor och länkar har uppdaterats i Världskultutmuseernas databas Carlotta. Svenska missionsförbundet var aktivt med mission i Östturkestan åren 1892–1938. Flera av missionärerna i Östturkestan dokumenterade kulturliv, människor, landskap och missionsverksamhet.

Du kan läsa mer om bilderna och hur de användes av missionskyrkan här.

Se samlingen här: Carlotta - Frisök

Kontaktperson:

Karolina Mikulska
Karolina.Mikulska@världskulturmuseerna.se