svenska
Lyssna
MENY

Så här jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Världskulturmuseernas verksamhet. Det når våra besökare bland annat genom utställningsprojekt och programpunkter, men vi har också ett aktivt arbete bakom kulisserna med att utvärdera och ständigt förbättra det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet i våra inköp och upphandlingar, verksamhetens drift och energianvändning, hur vi reser och transporterar material och föremål och hur vi hanterar vårt avfall.

Sedan 2017 har Världskulturmuseerna ambitionen att utöka miljöarbetet till ett mer omfattande perspektiv som utgår från Agenda 2030 och innefattar alla dimensioner av hållbarhet: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Vår senaste miljöutredning har påvisat de fem områden där verksamheten har störst hållbarhetsmässig påverkan och där vi kan skapa stor nytta genom förändrade arbetssätt och hantering. Dessa områden är: 

  1. Samhällsroll
  2. Upphandling – inköp, avrop och krav på leverantörer av varor och tjänster
  3. Energi – samverkan och hyresavtal
  4. Transporter/tjänsteresor – IT och webmöten
  5. Avfall och materialhantering

 Här är ett utdrag av myndighetens hållbarhetsmål för 2022 som exempel på hur vi  arbetar med att hantera vår påverkan.