svenska
Lyssna
MENY

Energi och drift

Världskulturmuseerna arbetar självständigt och tillsammans hyresvärdarna  för att kontinuerligt minska miljöpåverkan från museernas drift. De gemensamma insatserna regleras i hyreskontrakten och hanterar tex åtgärder för att kunna följa och minska energiåtgång, förbättrande åtgärder för avfallshantering och tydliggörande av att miljöhänsyn ska tas vid nyanskaffning och materialval.

I alla museerna och i det externa magasin som myndigheten hyr i Mölndal utanför Göteborg, pågår arbete med att byta ut äldre armaturer och belysning till LED-belysning som kräver mindre energi och håller längre. På Etnografiska museet finns sedan länge solcellspaneler som minskar behovet av inköpt el. Världskulturmuseerna och Statens fastighetsverk köper sin el från förnybara källor. Insatser har också påbörjats för att ta större grepp om klimatanläggningarna för museerna, för att bättre kunna anpassa energiförbrukningen efter behov i olika utrymmen, och undvika att det förbrukas mer än nödvändigt.

Andra insatser som görs för att minska energiförbrukningen handlar om att förbättra möjligheterna till minskad energiförbrukning i det dagliga arbetet. Det görs bland annat genom att sensorer installeras istället för strömbrytare, för att minska risken att lampor glöms påslagna i tomma rum. Samtidigt delas belysningsytorna upp, så inte stora ytor automatiskt tänds upp, när det räcker med en mindre yta. En annan insats för att underlätta för personalen att minska miljöpåverkan från resor till och från jobbet är det låsbara cykelrum med möjlighet till laddning av elcyklar som ordnats På Världskulturmuseet.

Världskulturmuseerna arbetar också med att minska sina avfallsmängder och skapa cirkulära flöden av material. Ett sätt är det samarbete som finns med Liljevalchs konsthalls satsning på Materialmagasinet i Stockholmsområdet. Ett intitiativ som tar tillvara på material och utrustning så det kan användas av kulturinstitutioner gemensamt för att minska resursanvändningen vid produktioner.