svenska
Lyssna
MENY

Kontakt

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Världskulturmuseernas verksamhet. Det når våra besökare bland annat genom utställningsprojekt och programpunkter, men vi har också ett aktivt arbete bakom kulisserna med att utvärdera och ständigt förbättra det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet i våra inköp och upphandlingar, verksamhetens drift och energianvändning, hur vi reser och transporterar material och föremål och hur vi hanterar vårt avfall.

Vid frågor om myndighetens hållbarhetsarbete, kontakta:

Fredrik Toll, miljöansvarig 


Sofie Öberg Magnusson, hållbarhetssamordnare