svenska
Lyssna
MENY

Demokrati finns inte – vi gör den!

Demokratins tillbakagång är idag ett faktum i många länder. Världskulturmuseerna vill utifrån vår vision ”att göra världen större, mänskligare och mer inkluderande” och vårt upparbetade samarbete med demokratiinstitutet Varieties of Democracy (V-Dem) på Göteborgs universitet, aktivt bidra till att stärka vårt pågående arbetet med demokratifrågor.

Demokrati finns inte

Utifrån antagandet Demokrati finns inte – vi gör den! vill vi i detta projekt utforska hur forskningsinstitut, kulturarvsinstitutioner och civilsamhället kan samverka och därmed bidra till ett ökat intresse och en ökad förståelse för att demokrati kräver ett aktivt deltagande för att stärkas och utvecklas.

Genom att lyfta fram (vardags-) föremål (demokratiska ting) och personliga berättelser från olika demokratirörelser i världens alla hörn vill vi närma oss V-Dems världsomspännande demokratiforskning.

V-Dem mäter demokratisk utveckling utifrån fem grundprinciper eller byggstenar: rättvisa val (elektoral demokrati), frihet (liberal demokrati), jämlikhet (egalitär demokrati), öppenhet (deliberativ demokrati), och alla deltar (deltagande demokrati).

Det är dessa byggstenar som ligger till grund för berättelserna vi kommer att samla in. Samarbetsparter för att samla in dessa är civilsamhälleorganisationen European Alternatives och Anna Lindh Foundation. Berättelserna kommer i sin tur utgöra grunden för en digital lärresurs som levandegör V-Dems demokratiforskning. Denna lärresurs vänder sig dels till lärare och elever i gymnasieskolan och dels till en intresserad allmänhet.

Projektet finansieras av medel från Riksantikvarieämbetet.

Kontakt

Helen Arfvidsson helen.arfvidsson@varldskulturmuseerna.se)