svenska
Lyssna
MENY

Pågående utvecklingsprojekt

Här kan du läsa om pågående utvecklingsprojekt på Världskulturmuseerna.

Taking Care 

Taking Care placerar etnografiska museer och världskulturmuseer i centrum för sökandet efter möjliga strategier. Dessa museer, föreslår vi, med sina historier, samlingar och med metoder som utvecklats under årtionden genom samarbete och kritisk reflexivitet, talar direkt till brådskande och avgörande utmaningar från det tjugoförsta århundradet. Nämligen planetarisk prekaritet, ojämlikhet och framtiden för multikulturalism eller pluraldemokratier.

Bland andra medverkar Pitt Rivers Museum (UK), The National Museum of World Cultures, Leiden (NL), Weltmuseum Wien (A), MUCEM, Marseille (FR), Museum for Archaeology and Anthropology, Cambridge (UK)

Delfinansierat av: Creative Europe Programme of the European Union

Läs mer: https://takingcareproject.eu/

Kontaktperson

E-post: Michel Lee

Artists in Residence - Les Archives Suedoises

Samarbete med Konstfack och Linnéuniversitetet. Från oktober fram till årsskiftet kommer Cecilia Järdemar från Konstfack att jobba med Missionskyrkans bildsamling. VR-projektet heter Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv. Forskningsprojektet undersöker en del av Sveriges koloniala historia genom att återupptäcka oregistrerade samlingar av historiska glasplåtsnegativ och 35mm-filmer. Dessa spridda materiella rester av missionsprojektet kommer att samlas in och digitaliseras tillsammans med två kongolesiska medarbetare – den välkände skulptören Freddy Tsimba och konsthistorikern och författaren André Yoka Lyé – för att skapa ett nytt dekolonialt motarkiv som kan återbördas till Kongo DR. Projektet görs i samarbete med Etnografiska museet och Musée National de Kinshasa.  

Kontaktperson

E-post: Karolina Mikulska

Juxtaposing Craft 

Juxtaposing Craft är ett projekt initierat av kulturföreningen Undeni (Rebecka Ahlstedt och Anna Senno). Syftet med myndighetens och kulturföreningens samarbete är att skapa en fördjupad förståelse och intresse samt kunskap om handens görande och det handgjorda. Juxtaposing Craft syftar även till att förmedla ett nytänkande förhållningssätt mellan historia och samtid genom hantverket.

Målsättningen är att tillsammans med Undeni utforska ett urval handgjorda objekt i samlingen som Statens museer för världskultur förvaltar. Denna utforskning sker tillsammans med nationella och internationella konstnärer som utforskar material och hantverkstekniker och genomför materialexperiment inför en kommande internationell utställning. Visionen är att bjuda in ytterligare två museiorganisationer till samarbete kring såväl utforskning av deras samlingar som till utställningssamarbetet. Tanken är sedan att resultatet utmynnar i en utställning på ÖM som öppnar i början av 2022.

Kontaktperson:

Epost: Stefan Johansson

Empowering women's histories sharing digital heritage between Zambia and Sweden (Creative Force)

Världskulturmuseerna har fått finansiering från Svenska institutets kulturstödsprogram Creative Force för ett tvåårigt samarbete med Women's History Museum of Zambia (WHMZ). Projektet kommer utveckla en digital och interaktiv plattform för att dela historiska samlingar och kvinnohistoria mellan Sverige och Zambia.  

Med utgångspunkt i Etnografiska museets samlingar från Zambia (drygt 800 föremål och ett par hundra bilder) vill projektet berätta om kvinnors liv och villkor då och nu. Vår förhoppning är att vi kommer lära oss mycket mer om samlingarna men också om hur vi bäst använder digitala verktyg och kollaborativa metoder för att tillgängliggöra och forska. WHMZ använder kulturarvet för att berätta om kvinnors historia och stärka kvinnors rättigheter och delaktighet i civilsamhället.  

Kontaktperson

E-post: Michael Barrett