svenska
Lyssna
MENY

Bikupor

En mindre, men viktig del av Världskulturmuseernas hållbarhetsarbete, är de bikupor som i dag finns på Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm som bidrar till det globala målet nr 15 om ekosystem och biologisk mångfald.

bin

Utöver att löpande arbeta med att minska miljöpåverkan från drift och verksamhet, har Världskulturmuseerna också som ambition att använda sina resurser till att ha en positiv inverkan. Ett sätt är att utnyttja våra grönområden utanför Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm för att bidra till biologisk mångfald genom placering av bikupor. I slänten bakom Världskulturmuseet har det också planterats buskar och växtlighet som humlor, bin och andra pollinerande insekter tycker om.

Bin är en av de insektsslag som pollinerar blommor och växter. Ungefär en tredjedel av den frukt och grönsaker vi äter har pollinerats av bin och humlor.

Tambin producerar också honung som skördas från bikuporna på hösten. En del av honungen lämnas kvar till bina tillsammans med ett vinterfoder så de har mat under vintern. Den honung som Världskulturmuseerna får från bikupan har producerats genom binas arbete i området och finns att köpa i våra museibutiker.

Våra bikupor kommer ifrån Biman och sköts av lokala biodlare. 

Årets skörd säljs i museernas butiker.