svenska
Lyssna
MENY

Ekonomisk hållbarhet

Den tredje dimensionen av hållbarhet handlar om ekonomisk hållbarhet. Det finns ett par olika definitioner på vad ekonomisk hållbarhet innebär, men en av de vanligast använda beskrivs som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Kort sagt att resurserna ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Ett praktiskt exempel är vilka krav som ställs på socialt och miljömässigt ansvarstagande vid inköp och upphandlingar.

När det gäller ekonomisk hållbarhet jobbar vi t ex med att förbättra miljö- och hållbarhetsrutiner i upphandling och avrop och inköp av tjänster och material. Vi arbetar också med att säkerställa transparens, säkerhet och miljömässig och social hållbarhet genom hela leverantörskedjan i inköp som görs utanför ramavtal/ej genom upphandling.