svenska
Lyssna
MENY

Främjande

Begreppet ”Främjande” är valt för att vara överensstämmande med terminologin i de riktlinjer för hållbar museiverksamhet som Sveriges museer tagit fram. Det syftar till att beskriva de olika sätt museer kan arbeta på för att ha en positiv inverkan på hållbar utveckling genom att bygga och förmedla kunskap i hållbarhetsrelaterade frågor. Arbetssätten kan variera med museets uppdrag, inriktning och typ av samling.

I dag vet vi att människan ligger bakom de klimatförändringar som pågår. Och vi vet att effekterna påverkar levnadsvillkor och framtidsutsikter för allt levande. Utifrån denna kunskap finns det många olika sätt att ta sig an hållbarhet som tema. Det kan handla om tvärvetenskapliga forskningsprojekt, samtalsserier, föreläsningar, utställningar, samverkan med skolan eller andra intressenter.  Museer är kunskapsinstitutioner med högt förtroende. Vår stora kompetens gör oss också till utmärkta parter i tvärvetenskaplig forskning och samverkan.

Det ligger ofta nära till hands att låsa sig vid den miljömässiga dimensionen av hållbarhet och därmed tanken att tematik som främjar hållbar utveckling ska handla om naturvetenskapliga ämnen. Men det kan lika gärna handla om att ge historiska perspektiv för att visa hur människors livsvillkor har förändrats.

Det kan också innebära att man forskar på hur motiven för skildringar av naturmiljöer har förändrats över tid inom bildkonst, måleri eller fotografi. Eller om industriell och transporthistorisk utveckling som bakgrund till dagens utsläppsnivåer, om lokalhistoria, om vilka hållbara praktiker som gått förlorade och vad som levt kvar. Möjligheterna är i stort sett oändliga, och det finns många goda exempel att hämta från museer runt om i Sverige som har erfarenhet av publik verksamhet med hållbarhetsrelaterade teman.

Riksförbundet Sveriges museer satte under 2021 ihop Nätverket för hållbar utveckling bestående av representanter från Vänermuseet, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens försvarshistoriska museer, Jamtli, IKEA museum samt Världskulturmuseerna. Gruppen fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur museer i Sverige kan arbeta med hållbarhet. Kopplat till arbetet togs det fram en exempelsamling som på ett konkret sätt kan illustrera hur olika åtgärder kan planeras och utföras. Exempelsamlingen är tänkt att fungera som ett levande dokument, som kontinuerligt fylls på med goda exempel på hur man kan gå till väga. Har du förslag på exempel att införliva i samlingen, vänligen kontakta hallbarhet@varldskulturmuseerna.se.