svenska
Lyssna
MENY

Material/avfall

Museer använder en stor mängd olika material och genererar en hel del avfall. Mycket kommer från utställningsproduktioner som står en begränsad tid och sedan monteras ned och i sämsta fall slängs som blandat avfall i en container. Men det görs förstås också många andra inköp, av allt från förbrukningsmaterial till möbler.

Ett första steg kan vara att inventera de största/vanligaste inköpen och uppdatera arbetsrutinerna för hur dessa genomförs. Dels utifrån nedanstående förslag på behovsanalys före inköp, dels utifrån krav och kriterier under rubriken inköp/upphandling. Det är dessutom viktigt att redan vid inköp planera för vart materialet ska ta vägen när det inte längre behövs.

Ett vanligt sätt att hänvisa till minskad miljöpåverkan inom material-/resursanvändning är de tre R:en; på engelska reduce (minska), reuse (återanvänd) och recycle (återvinn). Organisationen Ki Culture (Home - Ki Culture) som arbetar med hållbarhet inom kultursektorn, har valt att lägga till ytterligare två – refuse (vägra) och repurpose (skapa nytt syfte). Det är viktigt att komma ihåg i vilken ordning dessa tillämpas. Att återvinna material är bra, men av de åtgärder som listas ovan har det minst effekt. Nedan är en kortfattad beskrivning, av effekten av olika åtgärder i fallande skala.

Om förändrad material- och avfallshantering ska få effekt, krävs att man börjar redan vid behovsanalys av föreslagna inköp. Förslag på frågor före inköp:

Ofta blir ändå slutsatsen att inköp behöver göras. Då kan man i stället redan före upphandling/order dokumentera hur materialet kan användas när det aktuella behovet är uppfyllt. Vilka andra användningsområden finns internt eller externt? Om det inte finns några andra användningsområden, bör man undersöka hur avfallet kan sorteras på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Dokumentera i projektplan och avsätt tid för hantering.