svenska
Lyssna
MENY

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en dimension som egentligen inte låter sig avgränsas. I agenda 2030 uttrycks det som hållbara samhällen där vi inte bara överlever, utan ”kan leva i välmåga och ha meningsfulla liv”. I museisammanhang kan detta ingå i många områden. Vissa finns redan i ordinarie verksamhet, ibland förknippade med juridiska krav. Andra rör fält där det kan finnas möjlighet att implementera nya rutiner och arbetssätt för att rätta till brister eller öka sin positiva påverkan.

Delar av den sociala hållbarheten kan ingå i ett systematiskt miljöledningssystem med samma procedur för uppföljning/utvärdering. Det kan till exempel handla om att ställa krav på socialt ansvarstagande utöver det miljömässiga i alla leverantörs- och produktionsled. Läs mer om exempel under inköp/upphandling.

Hur andra delar ska hanteras, beror på hur organisationen ser ut. En del ingår naturligt i verksamheten och baseras på exempelvis ICOM:s etiska regler. Att i detta sammanhang lyfta just ICOM:s regelverk, kan bidra till att synliggöra museernas betydelse för hållbar utveckling, både internt och externt.